IKARE

Hanke Ikä ihmisen arvokas elämä –hanke IKARE 2013–2016

Kohderyhmä kotona asuvat ikäihmiset (+65)

Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys ry

Hankealue Turun pohjoisia kaupunginosia: Hepokulta, Jäkärlä, Nättinummi, Paattinen, Pansio, Perno, Pohjola, Raunistula ja Runosmäki.

Työntekijät 2016: Sirje Hanski, Sanna Nurmi ja Atte Pohjanvirta. Ryhmien vetäjinä toimivat hankkeen työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Tavoite Kehittää ja toteuttaa alueen ikäihmisille suunnattuja maksuttomia kortteliryhmiä ts. harraste- ja virkistysryhmiä yhteistyössä muiden alueella toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Toimintaa suunnitellaan osallistujien lähtökohdista ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi yhdistykset, seurakunnat, kirjastot, taloyhtiöt sekä Turun kaupunki.

Minkälaista toimintaa? Ensimmäiset ryhmät aloittivat toimintansa kesäkuussa 2013 Nättinummessa, Pansio-Pernon sekä Pohjola-Raunistulan alueilla.  Kesällä toiminta painottui pääosin ulos, kuten rollaattori- ja sauvakävelyryhmiin, ulkopeleihin sekä kuvakävelyyn digikameran kanssa.  Toiminnassa on kokeiltu uusia toimintamuotoja aina uusien kausien vaihtuessa, syksyisin, keväisin ja kesäisin. Kesällä 2016 uusia toimintamuotoja ovat  Nättinummessa aloittava Dekkarihyrrä eli dekkareiden lukupiiri sekä Pansiossa aloittava kotiruoan kokkausryhmä miehille.  Tarkemmat ohjelmat löytyvät aina näiltä sivuilta, sitä mukaa kun ne saadaan valmiiksi.

Hankkeessa järjestetään myös kertaluonteisia tapahtumia, kuten musiikkikonsertteja ja luontoretkiä lähialueille.